Aktualności

Imię św. Józefa będzie wymieniane podczas Mszy św.

Święty JózefNa prośbę Papieża Franciszka imię św. Józefa Oblubieńca NMP będzie wymieniane podczas prawie każdej Mszy św. - w II, III i IV Modlitwie eucharystycznej.

Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o włączeniu
wezwania św. Józefa do Modlitw eucharystycznych II, III i IV Mszału
Rzymskiego (dokumentacja)

Św. Józef z Nazaretu, ustanowiony w Bożym planie zbawienia głową Rodziny naszego Pana Jezusa Chrystusa i sprawujący nad Nim ojcowską opiekę, wypełnił doskonale otrzymaną łaskę i powierzone mu zadanie. Związany mocno z początkiem tajemnicy ludzkiego zabawienia jest też przykładem niezwykłej pokory, która w wierze chrześcijańskiej służy do osiągnięcia wzniosłych celów, oraz obrazem zwyczajnych, ludzkich, prostych cnót, koniecznych aby być dobrymi i prawdziwymi świadkami Chrystusa. Dzięki nim, ów Sprawiedliwy mąż, troszcząc się z miłością o Bożą Rodzicielkę i poświęcając się z radością wychowaniu Jezusa Chrystusa, stał się opiekunem najcenniejszych skarbów Boga Ojca, a ciesząc się na przestrzeni wieków nieustannym kultem ludu Bożego, wspomagał mistyczne ciało Jezusa, czyli Kościół.

Wierni Kościoła Katolickiego mieli zatem do Świętego Józefa nieprzerwane nabożeństwo, oddając w uroczystych ceremoniach cześć najczystszemu Oblubieńcowi Bożej Rodzicielki i Patronowi w niebie Kościoła powszechnego. Dlatego też Błogosławiony Jan XXIII, w czasie II Soboru Watykańskiego, nakazał włączyć jego imię do pradawnego Kanonu Rzymskiego. Papież Benedykt XVI z kolei, zważając na prawdę o świętych obcowaniu i na obecność świętych w naszym ziemskim pielgrzymowaniu aby doprowadzić nas do Chrystusa i z Nim zjednoczyć, przyjął łaskawie i zaaprobował kolejną pobożną prośbę, wyrażaną w różnych częściach świata, którą niedawno potwierdził także papież Franciszek.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, po uważnym rozważeniu sprawy i na mocy uprawnień otrzymanych od Ojca Świętego Franciszka, chętnie zarządza zatem, aby imię Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, zostało odtąd włączone do Modlitw eucharystycznych II, III i IV, w trzecim wydaniu typicznym Mszału Rzymskiego, zaraz po imieniu Najświętszej Maryi Panny, w następującym brzmieniu: w II Modlitwie eucharystycznej: «*ut cum beáta Dei Genetríce Vírgine María,* beáto Ioseph, eius Sponso,* beátis Apóstolis*»; w III Modlitwie eucharystycznej: «*cum beatíssima Vírgine, Dei Genetríce, María, *cum beáto Ioseph, eius Sponso,* cum beátis Apóstolis*»; w IV Modlitwie eucharystycznej: «*cum beáta Vírgine, Dei Genetríce, María, *cum beáto Ioseph, eius Sponso,* cum Apóstolis*».

Jeśli chodzi o teksty w języku łacińskim, należy posłużyć się tymi właśnie sformułowaniami, które od tej pory ogłasza się jako typiczne. Jeśli chodzi o tłumaczenia na najbardziej popularne języki zachodnie, Kongregacja przedstawi je w najbliższym czasie. W przypadku tłumaczeń na inne języki, zgodnie z przepisami prawa, powinny zostać przygotowane przez właściwe Konferencje Biskupów i zatwierdzone przez Stolicę Świętą za pośrednictwem tejże Kongregacji.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Antoni Kard. Canizares Llovera
Prefekt

Artur Roche
Arcybiskup SekretarzKongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów,
1 maja 2013, św. Józefa, rzemieślnika.
 


DODATEK (Tekst odnośnego wezwania do św. Józefa
w poszczególnych Modlitwach eucharystycznych)


* II Modlitwa eucharystyczna: «*z Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją*, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, *ze świętymi Apostołami*»;
* III Modlitwa eucharystyczna: «*z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją*, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, *ze świętymi Apostołami*»;
* IV Modlitwa eucharystyczna: «*z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją*, ze świętym Józefem, Jej Oblubieńcem, *z Apostołami*».http://www.diecezja.kielce.pl