Aktualności

Różaniec 24 h

Różaniec„Kochaj Madonnę i odmawiaj różaniec, bo to broń przeciwko złu dzisiejszego świata. Wszystkie łaski, które daje nam Bóg spływają przez Błogosławioną Maryję"

św. Ojciec Pio

 

 

Zapraszamy do udziału w modlitwie Różańcowej przed Najświętszym Sakramentem

Początek - 29 listopada godz. 18

Koniec - 30 listopada godz. 17

Przerwa - sobota godz. 9 – 12

Modlimy za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w następujących intencjach:

1. Błagalne ze szczególnym uwzględnieniem prośby:

• o ochronę życia od poczęcia do naturalnej śmierci
• o pokój na świecie
• za Papieża Franciszka księży biskupów, kapłanów, siostry zakonne, prosząc o umocnienie i o liczne i święte powołania do służby Bożej
• za Ojczyznę i wszystkich sprawujących w niej władzę
• rozwój i integrację wspólnot parafialnych w naszej parafii
• ducha pokuty i odkrycie daru Eucharystii w życiu osobistym i rodzinnym
• pogłębienie w rodzinach ducha modlitewnego, dar przebaczenia i pojednania, wzmocnienie więzi miłości, o dar potomstwa
• uwolnienie dla rodzin dotkniętych różnymi uzależnieniami
• za konających i dusze w czyśćcu cierpiące
• nawrócenie zatwardziałych grzeszników
• za wszystkich uczestniczących w modlitwie Różańca 24 h

2. Polecamy intencje wynagradzające za wszystkie grzechy, zniewagi i bluźnierstwa popełnione wobec Miłości Bożej.

3. Podejmujemy dziękczynienie za wszelkie otrzymane łaski i dary, doczesne i nadprzyrodzone.