Intencje 18 - 24 grudnia

Intencje Mszy Św. 18.12.2017 do 24.12.2017 r.

 

Poniedziałek 18.12.2017

 • 6.30 + Mariannę Pycia w 20 r. śm.
 • 7.00
  1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,dla Dominiki w 18 rocz. urodzin.
  2)+ Bogdana Wleciał - zam. pracownicy firmy "Rader".
 • 17.00 + Marię w 15 r. śm., Stanisława, Jana, Józefa, Józefę Zygmuntowiczów, Ludwika, Jana Nowaczków.

Wtorek 19.12.2017

 • 6.30 + Mariannę, Jana Kukułów.
 • 7.00
  1)+ Pawła, Józefę, Franciszka Beliczyńskich.
  2)+ Zenobię Jaworską w 30 dzień od pogrzebu.
 • 17.00+ Bogusława, Joannę, Józefa Mikosiów.

Środa 20.12.2017

 • 6.30 + Franciszka, Franciszka, Walerię Beliczyńskich, Jacka Bogacza.
 • 7.00
  1)+ Helenę Kwiecińską w 5 r. śm.
  2)+ Bogdana Wleciał - zam. pracownicy Urzędu Miejskiego ZEAS-u i GOPS-u w Słomnikach.
 • 17.00 + Jana w 1 r. śm., Stefana, Stefana Cerków.

Czwartek 21.12.2017

 • 6.30 + Julię, Tomasza Puchalów, zm. braci i bratowe.
 • 7.00 + Mariannę Pierzchała - zam. córka Zofia z rodziną.
 • 17.00
  1)+ Eugenię, Stanisława Miszczyków, Jana Papiernika.
  2)+ Bogdana Wleciał - zam. Ewa i Krzysztof Dulewicz.

Piątek 22.12.2017.

 • 6.30 + Zenona w 17 r. śm., Jadwigę, Antoniego, Andrzeja Łachów.
 • 7.00
  1)+ Genowefę, Wiktora, Józefa Puchalów, Marka Maja.
  2)+ Antoninę Plutecką w 30 dzień od pogrzebu.
 • 17.00
  1) + Wiktora, Wiktora, Helenę, Sylwestrę, Ryszarda Duszyców, Stanisławę, Juliana, Jerzego Dulewiczów, zm. z rodz. Paulewiczów, Duszyców.
  2)+ Bogdana Wleciał - zam. Elżbieta i Stanisława.

Sobota 23.12.2017.

 • 6.30 + Józefa w 19 r. śm., Stanisława Cerków.
 • 7.00
  1)+ Stefana, Janinę, Janinę, Mariannę, Wiktorię, Wiktora, Jakuba Dulewiczów, Genowefę, Andrzeja Bienieckich.
  2)+ Wiktora Duszyca w 30 dzień od pogrzebu.
  3)+ Mariannę Pierzchała - zam. córka Anna z rodziną.
 • 17.00 + Anielę w 12 r. śm., Jana Szewczyków.

Niedziela 24.12.2017.

 • 7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, dla śpiewających Godzinki.
 • 9.00 + Adama Ćwieka, Annę Nawrocką.
 • 10.30
  1)+ Otylię, Adama (im.) Ciszewskich.
  2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej,dla Ks. Adama w dniu imienin.
 • 12.00 ZA PARAFIAN