Intencje 1 - 7 stycznia

Intencje Mszy Św. 01.01.2018 do 07.01.2018 r.

 

Poniedziałek 01.01.2017

 • 7.00 + Stanisława Wiącek w 6 r. śm.
 • 9.00 + Mieczysława, Mieczysława (im.), Władysławę, Władysława Paulewiczów, zm. z rodz. Paulewiczów, Duszyców.
 • 10.30 + Mieczysława Staszka (im.).
 • 12.00 ZA PARAFIAN.
 • 17.00 + Mieczysława Komendę (im.), Stanisława Kurkiewicza.

Wtorek 02.01.2017

 • 6.30 + Danielę, Annę, Walentego, Franciszka Ordów, Franciszkę, Franciszka, Władysława Nowaków, dusze w czyśćcu cierpiące.
 • 7.00 + Janinę Zaranek - zam. Jola z dziećmi.
 • 17.00 + Jana, Helenę, Jana, Emilię, Tadeusza, Mariana Całków, Franciszkę, Anielę, Szczepana, Stefana Piątkowskich.

Środa 03.01.2018

 • 6.30 + Danutę Tochowicz (im.).
 • 7.00
  1)+ Genowefę, Bogusława Zagrodzkich.
  2)+ Reginalda Sabalę w 30 dzień od pogrzebu.
 • 17.00 + Pelagię, Stanisława Łabodów, Feliksę, Feliksa, Wojciech Pieszczków.

Czwartek 04.01.2018

 • 6.30 + Katarzynę Domagała.
 • 7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Mateusza w 18 rocz. urodzin.
 • 17.00
  1)+ Za zmarłe siostry Różańcowe z Miłocic.
  2)+ Piotra Szybę - zam. chrzestna.

Piątek 05.01.2018.

 • 6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla Marianny i całej rodziny
 • 7.00 + Pelagię Łaboda - zam. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich.
 • 17.00
  1)+ Marię Kawa - zam. chrześnica.
  2)+ Alfreda Dziadosza - zam. córka Aleksandra z rodziną.

Sobota 06.01.2018.

 • 7.00 + Krzysztofa i Krystynę Wiśniewskich.
 • 9.00 + Teresę Stefańczyk w 8 r. śm.
 • 10.30 + Zbigniewa w 30 r. śm., Władysława Zagrodzkich.
 • 12.00 ZA PARAFIAN
 • 17.00 + Macieja, Krystynę Ciszewskich.

Niedziela 07.01.2018.

 • 7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Różańcowej, dla Koła Różańcowego Mężczyzn.
 • 9.00 + Alfreda Dziadosza - zam. siostra Halina z rodziną.
 • 10.30 + Marcjannę, Stanisława, Józefa, Annę, Stanisława, Wiktora, Jana, Włodzimierza Domagałów, Helenę, Stefana Żmigrodzkich.
 • 12.00 ZA PARAFIAN
 • 17.00 + Genowefę, Pawła Marcinkowskich.