Intencje 22 - 28 stycznia

Intencje Mszy Św. 22.01.2018 do 28.01.2018 r.

 

Poniedziałek 22.01.2018

 • 6.30 + Genowefę, Bogusława Zagrodzkich, Jadwigę, Krystynę Madurskich, Władysławę, Józefa Kantorowiczów, Józefa Cichego - zam. wnuki z okazji Dnia Babci i Dziadka.
 • 7.00
  1)+ Zdzisława Kuchnę w 30 dzień od pogrzebu.
  2)+ Ewę Pycia - zam. siostra.
 • 17.00 + Piotra w 6 r. śm., Stanisławę, Witalisa Białokoz, Michała, Helenę Żmigrodzkich.

Wtorek 23.01.2018

 • 6.30 + Kazimierę Piątkowską w 1 r. śm., Stefanię, Stanisława Królów.
 • 7.00
  1)+ Adelajdę Żabińską w 30 dzień od pogrzebu.
  2)+ Krystynę Ciszewską w 30 dzień od pogrzebu.
 • 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Dary Ducha Świętego dla Jagody w 13 rocz. urodzin i Boże błogosławieństwo dla rodziców.

Środa 24.01.2018

 • 6.30
  1)+ Jana, Stefanię, Jana, Krystynę Beliczyńskich, Mariana Stawińskiego, Annę Durmała, Elżbietę Kopta.
  2)+ Ewę Pycia - zam. szwagierka z rodziną.
 • 7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Dary Ducha Świętego dla Aleksandra Rojka w 18 rocz. urodzin.
 • 17.00 + Anielę w 50 r.śm., Michała Zagrodzkich, zm. z rodz. Zagrodzkich, Dydlińskich, Wiktora Jaśkowskiego.

Czwartek 25.01.2018

 • 6.30 + Bogdana w 1 r. śm., Władysława, Władysławę Wleciał, Zygmunta, Janinę Dulewiczów.
 • 7.00
  1)+ Henryka, Jadwigę, Henryka Solarczyków, Irenę Konopka, Mariana Zygiel.
  2)+ Ewę Pycia - zam. koleżanki z dyskusyjnego klubu książki i pracownicy biblioteki w Słomnikach.
 • 17.00 + Edwarda Winczewskiego w 11 r. śm., zm. z rodz. Winczewskich, Mieczysławę Ciszewską (im.), zm. z rodz. Mazurkiewiczów.

Piątek 26.01.2018.

 • 6.30 + Bogusława Czarnego w 30 r. śm.
 • 7.00
  1)+ Anielę, Juliana Wabików zm. z rodz. Graców.
  2)+ Ewę Pycia - zam. sąsiedzi.
 • 17.00 + Stanisławę Zygmuntowicz w r. śm.

Sobota 27.01.2018.

 • 6.30 + Natalię, Józefa Capigów.
 • 7.00
  1)+ Władysława Kaczmarczyka w 16 r. śm., Marię, Józefa Jędrychowskich, Ryszarda Jakubka.
  2)+ Ewę Pycia - zam. Janina Jędrajczyk z rodziną.
 • 17.00 + Kazimierza Jednakiego.

Niedziela 28.01.2018.

 • 7.00 + Otylię, Zdzisława Lechów i ich rodziców.
 • 9.00 + Ligię Przecherską w 4 r. śm., - zam mąż.
 • 10.30 + Zofię, Franciszka Gasów, Stanisławę, Franciszka, Bogusława Gąsiorków, Bolesława, Czesława, Zdzisława Muchów.
 • 12.00 Dziękczynna za 100 lat pracy Sióstr Sercanek w naszej parafii i o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski na dalsze lata pracy.
 • 17.00 + Władysławę w 7 r. śm., Tadeusza Gałdzińskich, Zbigniewa Beliczyńskiego.