Intencje 12 - 18 lutego

Intencje Mszy Św. 12.02.2018 do 18.02.2018 r.

 

Poniedziałek 12.02.2018

 • 6.30 Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla rodziny.
 • 7.00
  1)+ Juliana w 40 r. śm., Honoratę Pałaców.
  2)+ Magdalenę Mucha - Kubik - zam. Teresa i Krzysztof Cerkowie z dziećmi.
 • 17.00 + Andrzeja w 24 r., śm., Małgorzatę w 19 r., śm., Koniecznych.

Wtorek 13.02.2018

 • 6.30 + Gustawę Pluta w 21 r. śm..
 • 7.00
  1)+ Beatę, Małgorzatę Tochowicz w 6 r. śm., Józefa Warchoła w 11 r. śm.
  2)+ Stefanię - Grażynę Łakoma w 30 dzień od pogrzebu.
  3)+ Magdalenę Mucha-Kubik - zam. Jolanta i Andrzej Chwastkowie z rodziną.
 • 17.00 + Ewę Hatną w 12 r. śm., zm. z rodz. Wójcików, Klusków, Sochów.

Środa 14.02.2018

 • 6.30
  1)+ Antoninę, Adama, Józefa, Stanisława Kurkiewiczów, Sługę Bożego Ks. Jana, Ks. Wincentego Jędrychowskich, Stanisławę Sochacką.
  2)+ Magdalenę Mucha - Kubik - zam. ojciec chrzestny Zbigniew z rodziną.
 • 9.00 + Stanisława w 17 r. śm., Józefa Cerków.
 • 16.00 + Mieczysława w 21 r. śm.,Marię Plucińskich.
 • 18.00 + Pelagię Łaboda - zam. wnuczka.

Czwartek 15.02.2018

 • 6.30 + Kazimierę, Wincentego, Danutę, Mariana, Marka Ciuśniaków, Jana, Stanisławę, Jana Tyrkalskich.
 • 7.00 + Otylię w 15 r. śm., Bronisława, Zbigniewa Niewiarów, zm. z rodz. Belskich, Janinę, Józefa Pluteckich.
 • 17.00
  1)+ Za zm. rodziców, Stefanię, Antoniego Smok,
  2)+ Magdalenę Mucha-Kubik - zam. Władysław Lepianka z rodziną.

Piątek 16.02.2018.

 • 6.30 + Anielę, Józefa Jurków, Jana Ciesielskiego, Helenę, Józefa Gaciów, zm.z rodz. Kowyniów.
 • 7.00 + Józefę, Juliana Masłowskich, Adelę, Stanisława Jamborskich.
 • 17.00
  1)+ Za dusze w czyśćcu cierpiące.
  2)+ Magdalenę Mucha-Kubik - zam. rodz. Szczepaniaków.

Sobota 17.02.2018.

 • 6.30 + Mariana w 16 r. śm, Władysławę, Jarosława Piasków.
 • 7.00
  1)+Irenę Żurek w 3 r. śm., i jej rodziców.
  2)+ Jana Ciaska w 30 dzień od pogrzebu.
 • 17.00
  1) Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Aleksandry Grzegórzko w 18 rocz. urodzin.
  2)+ Magdalenę Mucha-Kubik - zam. Bożena, Magda i Krystian z rodzinami.

Niedziela 18.02.2018.

 • 7.00 Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Mamy w dniu urodzin.
 • 9.00 + Józefa Tochowicza.
 • 10.30
  1)+ Wincentego,Stanisławę, Stanisława Bilów, Piotra, Zofię, Eugeniusza, Mieczysława Świerków, dusze w czyśćcu cierpiące.
  2)+ Magdalenę Mucha - Kubik - zam. Jolanta i Piotr Kiełtyka z rodziną.
 • 12.00 ZA PARAFIAN
 • 15.00 Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Michała w 15 rocz. urodzin.
 • 17.00 + Antoniego Grzywacza w 19 r. śm., zm. z rodz. Grzywaczów.