Intencje 3 - 9 września

Intencje Mszy Św. 03.09.2018 do 09.09.2018 r.

 

Poniedziałek 03.09.2018

 • 6.30 + Mariannę Szastak – zam. syn Zbigniew z rodziną.
 • 7.00
  1)+ Zdzisława, Zofię, Wiktora Zygmuntowiczów, Stefanię, Jana Stachowiczów, Zofię, Wacława, Andrzeja Stępniów.
  2)+ Wiesławę Fortuniak – zam. Grzegorz i Justyna Nowak z Dublina.
 • 17.00 + Mieczysława w 27 r. śm., Stanisławę w 19 r. śm., Krzewickich, zm. z rodz. Krzewickich, Perków, Grażynę,Piotra Matczyków, Jana Zielińskiego.

Wtorek 04.09.2018

 • 6.30 + Stefanię (im.), Jana Toporków.
 • 7.00
  1)+ Jana w 58 r. śm., Katarzynę w 28 r. śm., Chwastków, zm. z rodz. Chwastków, Małków.
  2)+ Annę Wilamowską w 30 dzień od pogrzebu.
  3)+ Wiesławę Fortuniak – zam. Krzysztof i Grażyna Nowak z Poręby.
 • 17.00 + Mariannę Piątkowską – zam. córka Monika z rodziną.

Środa 05.09.2018

 • 6.30 + Ks. Kan. Zenona Kudłę w 7 r. śm.
 • 7.00 + Eugeniusza Świerka w 7 r. śm.
 • 17.00 + Bronisława, Szymona, Bronisławę, Baradziejów (im)., Józefę, Jana, Władysława Podsiadłów, Wojciecha Jednakiego.

Czwartek 06.09.2018

 • 6.30 + Kazimierę Żebro – zam. Jan i Lucjan Babik.
 • 7.00
  1)+ Artura, Irenę, Piotra Dudów.
  2)+ Wiesławę Fortuniak – zam. szwagier Jan z żoną i córkami.
 • 17.00
  1)+ Annę w 3 r. śm., Jana w 2 r. śm., Mieczysławę, Jana, Tadeusza, Stefana Kowalów, Stanisława Brykalskiego.
  2) Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej,dla Koła Radia Maryja, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Ojczyzny i Parafii.

Piątek 07.09.2018.

 • 6.30 + Mariannę, Stefana Mieszkowskich.
 • 7.00
  1)+ Jacka w 3 r. śm., Czesława Bogaczów i ich rodziców.
  2)+ Wiesławę Fortuniak – zam. kuzyn Staszek z rodziną.
 • 17.00 + Wacława w 25 r. śm., Michalinę Duszów.

Sobota 08.09.2018.

 • 6.30 + Rozalię, Andrzeja Karpierzów.
 • 7.00 + Danielę Orda.
 • 15.00 O Boże błogosławieństwo dla nowożeńców – zam. Magdalena Wyjadłowska i Piotr Straszak.
 • 16.00 O Boże błogosławieństwo dla nowożeńców – zam. Olga Sasin i Piotr Daszkowski.
 • 17.00 Mirę Kupczyk w 7 r. śm. i jej rodziców.

Niedziela 09.09.2018.

 • 7.00 + Stanisława Pierzchałę w 5 r. śm., zm. z rodz. Pierzchałów, Gęgotków.
 • 9.00 Dziękczynna za wszelkie łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej, dla Anny i Dariusza w 18 rocz. zawarcia Sakramentu Małżeństwa i o Boże błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego dla ich dzieci.
 • 10.30
  1)+ Marię Jaśkowską w 18 r. śm., Józefę, Ferdynanda Domagałów, zm. rodz., Jaśkowskich.
  2)Dziękczynna za przeżyty czas wakacji, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej w rozpoczętym roku szkolnym dla Dyrekcji, Nauczycieli, Rodziców, pracowników Szkoły a przede wszystkim dla uczniów.
 • 12.00 ZA PARAFIAN
 • 17.00 + Janinę Grzywacz w 9 r. śm.

Mirę Kupczyk w 7 r. śm. i jej rodziców.