Intencje 29 października - 4 listopada

Intencje Mszy Św. 29.10.2018 do 04.11.2018 r.

 

Poniedziałek 29.10.2018

 • 6.30
  1) + Piotra Kowala, Mariannę Snakowską, Joannę, Andrzeja, Jana Tondosów, dusze w czyśćcu cierpiące.
  2) + Zygmunta Pędrackiego – zam. Małgorzata i Adam Pająk z Kalwarii Zebrzydowskiej.
 • 7.00 Z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie dla Patrycji i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.
 • 17.00 + Czesława Kowalskiego w 4 r. śm., i jego rodziców.

Wtorek 30.10.2018

 • 6.30 + Janinę w 2 r. śm., Józefa Lechów, Annę, Wincentego Marosków.
 • 7.00 + Władysławę w 1 r. śm., Władysława, Mieczysława Paulewiczów, zm. z rodz. Paulewiczów, Duszyców, Jerzego Mulewicza.
 • 17.00 + Longinę, Krzysztofa Cichopków – zam. syn.

Środa 31.10.2018

 • 6.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Melanii w 1 rocz. urodzin.
 • 7.00
  1)+ Stanisława Kmiecika w 5 r. śm.
  2)+ Roberta Wiącka – w 30 dzień od pogrzebu.
  3)+ Zygmunta Pędrackiego – zam. rodzina Żmigrodzkich.
 • 17.00 + Cecylię w 4 r. śm., Józefa Węgrzynowiczów, ich rodziców, Ireneusza, Władysława Janików.

Czwartek 01.11.2018

 • 7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Koła Radia Maryja, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Ojczyzny i Parafii.
 • 9.00
  1)+ Za zm. Babcie i Dziadków – zam. Dobrzyccy.
  2)+ Zygmunta Pędrackiego – zam. rodz. Domagalskich i Trzcionków.
 • 11.00 Na cmentarzu – Za wszystkich zmarłych, i zmarłych z OSP Słomniki i Miłocice.

Piątek 02.11.2018.

 • 6.30
  1)+ Lesława, Gustawa, Jana, Emilię, Zbigniewa.
  2)+ Władysława, Zdzisława Zygmuntowiczów, Adasia Stronę, Krzysztofa Gomołę, Wojciecha, Eleonorę, Marię, Wiktorię, Kajetana Jędrychowskich, Anastazego, Juliannę Zielińskich, Ks. Inf. Józefa Piwowarczyka.
 • 7.00 +Mieczysława Mikulskiego.
 • 16.00 Na cmentarzu – Za wszystkich zmarłych.

Sobota 03.11.2018.

 • 6.30 + Za zmarłe siostry różańcowe z Róży p. Zofii Dulewicz.
 • 7.00
  1)+ Janinę Zaranek – zam. rodz. Muchów.
  2)+ Zygmunta Pędrackiego – zam. Barbara Pająk z Kalwarii Zebrzydowskiej.
 • 17.00 + Jana, Józefę, Stanisławę, Mariannę, Władysława, Edwarda, Jadwigę Pędrackich, Marię, Mikołaja, Stefana, Helenę, Wiktora Starnawskich.

Niedziela 04.11.2018.

 • 7.00 + Janinę Zaranek – zam. rodz. Stachurów.
 • 9.00 + Edwarda Przecherkę w 14 r. śm., Stanisławę, Michała, Katarzynę, Grzegorza Chrzanowskich, Zofię Nawara.
 • 10.30 + Karola Twardosza (im.), jego rodziców, Stanisławę, Jana Harmajów, Mariannę Jędrychowską, Mariana Imiołka, Mieczysławę, Józefa Wiklików.
 • 12.00 ZA PARAFIAN
 • 17.00 + Tadeusza (im.), Marię Stanków, zm. z rodz. Stanków, Kłosińskich.