Intencje 10 - 16 grudnia

Intencje Mszy Św. 10.12.2018 do 16.12.2018 r.

 

Poniedziałek 10.12.2018

 • 6.30
  1)+ Aleksandrę, Ignacego Machyniów, Czesława Kowalskiego.
  2)+ Andrzeja Furgalskiego – zam. koledzy Krzysztof i Adam z rodzinami.
 • 7.00 + Władysława, Michalinę, Jerzego Czyżewskich, Danutę Dulewicz.
 • 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośba o zdrowie , Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Aleksandry, Michała, Antosia i o szczęśliwe rozwiązanie dla córki.

Wtorek 11.12.2018

 • 6.30
  1)+ Franciszka, Franciszka, Walerię Beliczyńskich, Jacka, Czesława Bogaczów.
  2)+ Andrzeja Furgalskiego – zam. Grzegorz i Iwona z rodziną.
 • 7.00 + Janinę Kmiecik – zam. syn Witold z żoną.
 • 17.00 + Helenę Żmigrodzką, zm. z rodz. Żmigrodzkich.

Środa 12.12.2018

 • 6.30
  1)+ Mariannę w 19 r. śm., Witolda, Jana, Józefa, Irenę, Marię, Teresę Miśkiewiczów, Mariana, Bożenę Stefańskich, zm. z rodz. Miśkiewiczów i dusze w czyśćcu cierpiące.
  2)+ Wiktora Duszyca – zam. siostry.
 • 7.00 + Danielę, Annę, Walentego, Władysława Ordów, Franciszka, Franciszkę, Władysława Nowaków, Piotra Fortuniaka.
 • 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Siostry Aleksandry w dniu imienin.

Czwartek 13.12.2018

 • 6.30
  1)+ Józefa Domagałę.
  2)+ Andrzeja Kądzielę – zam. koledzy z Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Słomnikach.
 • 7.00
  1)+ Otylię, Adama Ciszewskich.
  2)+ Helenę Marosek w 30 dzień od pogrzebu.
 • 17.00 + Magdalenę, Jana, Józefa, Zuzannę, Jerzego Stronów, Marię, Karola, Franciszka Klanowskich.

Piątek 14.12.2018.

 • 6.30
  1)+ Mieczysławę Kułas, Leokadię, Piotra Klimończyk.
  2)+ Antoninę Plutecką – zam. teściowie wnuczki Iwony z rodz. Jamróz z Tymbarku.
 • 7.00 + Krzysztofa Szwagrzyka – zam. córka Małgorzata z mężem.
 • 17.00 + Helenę w 6 r. śm., Stefana w 23 r. śm., Motyków.

Sobota 15.12.2018.

 • 6.30
  1)+ Józefę, Stanisława, Andrzeja Rojków, zm. z rodz. Dulewiczów, Rojków.
  2)+ Antoninę Plutecką – zam. pracownicy Banku Spółdzielczego w Słomnikach.
 • 7.00 + Leona, Mariannę, Zdzisława, Alfredę Tłuszczów, Jana Domagalskiego, Roberta Ciałowicza, zm. z rodz. Tłuszczów, Domagalskich.
 • 17.00 + Kazimierę w 12 r. śm., Władysława w 39 r. śm. Łysaków i ich rodziców.

Niedziela 16.12.2018.

 • 7.00 + Helenę Kwiecińską w 6 r. śm.
 • 9.00 O umocnienie wiary, nadziei i miłości w rodzinie.
 • 10.30 + Andrzeja w 10 r. śm., Marię, Cecylię, Władysława, Marię Jaśkowskich.
 • 12.00 ZA PARAFIAN
 • 17.00 + Leokadię, Józefa Jędrychowskich, Józefatę, Bronisława Bentkowskich.