Intencje 17 - 23 grudnia

Intencje Mszy Św. 17.12.2018 do 23.12.2018 r.

 

Poniedziałek 17.12.2018

 • 6.30
  1) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo opiekę Matki Bożej dla Basi w 15 rocz. urodzin i Boże błogosławieństwo dla jej rodziców.
  2)+ Wiktora Duszyca – zam. sąsiedzi z Miłocic.
 • 7.00 + Krzysztofa Szwagrzyka – zam. wnuczka Aneta z rodziną.
 • 17.00 + Kazimierza Kiwiora w 14 r. śm.

Wtorek 18.12.2018

 • 6.30
  1)+ Julię, Józefa Potępów, Eugenię, Stanisława Miszczyków, Józefa Rojka.
  2)+ Wiktora Duszyca – zam. Ewelina i Karol Kucala.
 • 7.00 + Janinę Kmiecik – zam.córka Lucyna z rodziną.
 • 17.00 + Janinę Bubak – zam. chrześnica Teresa z rodziną.

Środa 19.12.2018

 • 6.30
  1)+ Za zmarłych z Cechu Krawców i Czapników.
  2)+ Wiktora Duszyca – zam. Dyrekcja i kadry Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Miechowie.
 • 7.00 + Andrzeja Podsiadło – w 30 dzień od pogrzebu.
 • 17.00 + Janinę, Stanisława, Ryszarda, Ludmiłę Ciszewskich, Krystynę, Zbigniewa, Czesława Plucińskich, Mariannę Kołodziejczyk.

Czwartek 20.12.2018

 • 6.30
  1)+ Helenę Kwiecińską w 6 r. śm.
  2)+ Emilię Janik – zam. Hanna i Krystyna.
 • 7.00 + Krzysztofa Szwagrzyka – zam. wnuczka Katarzyna z rodziną.
 • 17.00 + Bogusławę, Joannę, Józefa Mikosiów.

Piątek 21.12.2018.

 • 6.30
  1)+ Mieczysława Ciało – Ciałowicza.- zam. Stefan ze Skały.
  2)+ Emilię Janik – zam. Zarząd Związku Emerytów i Rencistów w Słomnikach.
 • 9.00 + Genowefę w 10 r. śm., Wiktora w 11 r. śm., Józefa w 17 r. śm., Puchalów, Marka Maja w 5 r. śm.
 • 11.30 + Janinę Bubak – zam. córka z mężem i wnuczką.
 • 16.00 + Roberta Janickiego – zam siostra Ewa z mężem i dziećmi.
 • 18.00 + Stefana, Stefana, Jana Cerków.

Sobota 22.12.2018.

 • 6.30
  1)+ Janinę Bubak – zam. wnuk Artur z żoną i wnuczkami.
  2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla śpiewających Godzinki przed Roratami.
 • 9.30 + Mariannę w 12 r. śm., Jana, Kukułów, Zofię, Adama Dulewiczów.
 • 12.00 + Romanę Wilczyńską – w 30 dzień od pogrzebu.
 • 16.00 + Anielę w 13 r. śm., Jana Szewczyków.
 • 18.00 + Roberta Janickiego – zam. rodzina Wilków.

Niedziela 23.12.2018.

 • 7.00 + Józefa w 21 r. śm., Stanisława Cerków.
 • 9.00 + Mariana Komendę w 8 r. śm.
 • 10.30 + Helenę, Władysława Ciałowiczów, Wiesława Wiklika.
 • 12.00 ZA PARAFIAN
 • 17.00 + Wiktora, Wiktora, Helenę, Ryszarda, Sylwestrę Duszyców, Stanisławę, Juliana, Jerzego Dulewiczów, zm. z rodz. Paulewiczów, Duszyców.