Skład Rady Miejskiej (kadencja 2024-2029), kontakt Biuro Rady Miejskiej w Słomnikach, Urząd Miejski w Słomnikach, 32-090 Słomniki, ul. T. Kościuszki 64, pokój 29 II piętro, tel. 12 388 11 02, wew. 129.

Rada Miejska w Słomnikach

 

Imię i nazwisko radnego

Nazwa i zasięg okręgu

Mateusz Klimczyk

Okręg 13 (Janikowice, Muniakowice, Prandocin-Iły I, Prandocin-Iły)

Ewa Warda-Kaszuba

Okręg nr 4 (Miasto Słomniki-ulice: Batorego, por. Stanisława Brykalskiego, Józefa Chełmońskiego, Fryderyka Chopina, Jana Kasprowicza,  Wojciecha Kossaka, Krótka, Zygmunta Krasińskiego, Joachima Lelewela, 29 Listopada, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Stanisława Moniuszki, Cypriana Kamila Norwida, Partyzantów, Józefa Poniatowskiego, Proszowska, Luciana Rydla,  Stanisława Wyspiańskiego)

Maria Jagła

Wiceprzewodnicząca Rady

Okręg nr 6 (Brończyce, Czechy, Kępa)

Tomasz Zagrodzki

Okręg nr 1 (Miasto Słomniki: ul. Słoneczna, Św. Jana Pawła II, Św. Jadwigi Królowej, Św. Faustyny)

Krzysztof Szaleniec

Przewodniczący Rady

Okręg nr 2 (Miasto Słomniki, ulice: Józefa Bema, Kolejowa, Tadeusza Kościuszki, Stanisława Mirka,  Wiśniowa)

Jarosław Jędrychowski

Wiceprzewodnicząca Rady

Okręg nr 3 (Miasto Słomniki-ulice: Górzysta, Grunwaldzka, Karpacka, Kazimierza Wielkiego, Jana Kilińskiego, Władysława Łokietka, Stefana Okrzei, Tadeusza Rejtana, Rynek, Rzemieślnicza, Rzeźnicza, Juliusza Słowackiego, Stanisława Staszica, Strzelecka, Wolności, Zamknięta,  Stefana Żeromskiego)

Wiesław Zagrodzki

Okręg nr 5 (Miasto Słomniki-ulice: majora Hubala, Krakowska, 3-go Maja, Niecała, Polna, Onufrego Zagłoby)

Piotr Kłosiński

Okręg nr 7 (Niedźwiedź, Trątnowice)

Diana Michalska

Okręg nr 8 (Polanowice, Szczepanowice)

Teresa Kralka

Okręg nr 9 (Ratajów, Zaborze)

Łukasz Kukuła

Okręg nr 10 (Miłocice, Wesoła)

Paweł Grojec

Okręg nr 11 (Januszowice, Kacice, Lipna  Wola)

Janusz Sado

Okręg nr 12 (Orłów, Smroków, Wężerów, Zagaje Smrokowskie)

Zdzisław Mazur

Okręg nr 14 (Prandocin)

Tadeusz Kołodziejczyk

Okręg nr 15 (Prandocin-Wysiołek, Waganowice)