foto białego busa

Informujemy mieszkańców gminy Słomniki, iż z dniem 1.07.2021 r. ruszyła usługa indywidualnego transportu, który będzie realizowany przy pomocy zakupionego przez Gminę samochodu wyposażonego w windę elektryczną, mogącego przewieźć równocześnie 2 wózki inwalidzkie.  Usługa jest bezpłatna, realizowana będzie ze środków grantu do końca 2022 roku.

Osoby doświadczające bariery w mobilności (niepełnosprawność, choroba, brak wsparcia i pomocy, zamieszkiwanie w odległych częściach gminy gdzie występuje problem z komunikacją zbiorową) a potrzebujące transportu w celu załatwienia swoich spraw mogą bezpłatnie zamawiać samochód poprzez:

 • zgłoszenie telefoniczne na numer GOPS: 12 388 12 72, 500 559 488 a od 1 lipca 2021 roku na numer 737178 814 w godz. 7:30-15:30, sms: całodobowo,
 • zgłoszenie mailowe na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a od 1 lipca 2021 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • zgłoszenie osobiste, poprzez wypełnienie i złożenie w Urzędzie Miejskim lub GOPS (parter- dziennik podawczy) formularza zgłoszenia zapotrzebowana na usługę wraz z załącznikami,
 • od 1 lipca 2021 roku będzie możliwe także zgłoszenie poprzez formularz on-line na stronie www.transport.gops-slomniki.pl.

Miejsca, do których osoby korzystające mogą zostać dowiezione to:

 1. placówki świadczące aktywizację społeczno – zawodową (transport w celu zapisania się, zapoznania z placówką, udział w zajęciach próbnych: Środowiskowego Domu Samopomocy, Warsztatu Terapii Zajęciowej, Zakładu Aktywności Zawodowej, Uniwersytetu III Wieku, centrum opiekuńczo – mieszkalnego, dziennego domu opieki, mieszkania chronionego, domu pomocy społecznej itp.)
 2. placówki opieki medycznej i rehabilitacji
 3. placówki edukacyjne
 4. placówki kulturalne, sportowe i rekreacyjne,
 5. urzędy i instytucje

Poniżej niezbędne do zamówienia usługi dokumenty:

 1. Formularz zgłoszenia zapotrzebowania na usługę
 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków, aby skorzystać z usługi
 3. Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

A ponadto Regulamin usługi – wersja obowiązująca od 1 lipca 2021.

Niezbędne do zamówienia usługi dokumenty można pobrać ze strony www.gops-slomniki.pl oraz od 1 lipca 2021 roku ze strony www.transport.gops-slomniki.pl a także w Urzędzie Miejskim i GOPS (na parterze budynku lub u pracowników socjalnych).

Usługa indywidualnego transportu door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w Gminie Słomniki jest realizowana i finansowana w ramach Projektu Grantowego pn. „MAM CEL 2 - dostęp do aktywnej integracji dla mieszkańców Gminy Słomniki”,  nr 00011/DTD/I/2020 w związku z uzyskaniem dofinansowania w konkursie grantowym dla jednostek samorządu terytorialnego ogłoszonym w ramach projektu pn. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem świadczonej usługi door-to-door jest wzrost aktywności społeczno–zawodowej mieszkańców Gminy Słomniki posiadających potrzebę wsparcia w zakresie mobilności poprzez zapewnienie dostępu do usługi transportu door-to-door i dzięki temu umożliwienie korzystania z aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym, a poprzez to wsparcie wejścia/powrotu użytkowników/użytkowniczek na rynek pracy lub utrzymania zatrudnienia.

W efekcie realizacji projektu ma zostać wdrożona w Gminie Słomniki usługa bezpłatnego indywidualnego transportu, którą w okresie 1.07.2021-31.12.2022 zostanie objętych 100 osób, z czego 50 wymagających asysty. Ponadto w wyniku wdrożenia usługi 2 osoby korzystające z niej zaktywizują się w obszarze społeczno - zawodowym.

Wartość projektu wraz wkładem Funduszy Europejskich przedstawia poniższy plakat.

 Plakat door-to-door