burmistrz i pani poseł trzymają czeki

Gmina Słomniki uzyskała prawie 10 mln złotych dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład na inwestycje drogowe oraz budowę boiska sportowego. Symboliczny czek na tę kwotę wręczyła Burmistrzowi Gminy Słomniki poseł na Sejm RP pani Elżbieta Duda.

Trwa realizacja inwestycji, na które Gmina Słomniki pozyskała dofinansowanie, są to remont 4 dróg gminnych – kwota dofinansowania 7,6 mln złotych, całość inwestycji to koszt 8 mln złotych oraz budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa budynku szkoły w Waganowicach – kwota dofinansowania 2 mln złotych, całość inwestycji to koszt 2,7 mln złotych.

Dzięki pozyskanym środkom do końca tego roku zostaną wykonane następujące inwestycje drogowe:

  • Remont drogi gminnej nr 601772K i 601770K w miejscowościach Kępa, Niedźwiedź, Trątnowice”. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 3,922 km
  • „Remont drogi gminnej nr 601771K i 601804K w miejscowościach Ratajów i Niedźwiedź w km 0+000 - 0+979, gmina Słomniki”. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 0,979 km
  • „Remont drogi gminnej nr 601761K i 601762K w miejscowościach Wężerów, Prandocin Iły i Muniakowice, gmina Słomniki”. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 4,102 km
  • „Remont drogi gminnej nr 601783K w miejscowości Lipna Wola w km 0+000-0+809 oraz w km 1+029-1+619, gmina Słomniki”. Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości ok. 1,399 km

Planowane zakończenie inwestycji to koniec 2022 r.

W ramach drugiej inwestycji zmodernizowany zostanie Zespół Szkół w Waganowicach poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa budynku szkoły. Inwestycja ma być realizowana w dwóch etapach, etap I: budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, etap II Rozbudowa budynku szkoły. Zakończenie całej inwestycji planowane jest do końca 2023 r.