10 włodzarzy stojących na tle baneru

10 samorządów połączyło siły, by wspólnie walczyć o pieniądze w trybie pozakonkursowym m.in. ze środków Unii Europejskiej na kluczowe projekty infrastrukturalne. W skład stowarzyszenia wchodzą gminy: Słomniki, Myślenice, Siepraw, Kłaj, Koniusza, Iwanowice, Skała, Sułoszowa, Jerzmanowice-Przeginia i Krzeszowice.

Stowarzyszanie gmin „Otulina Podkrakowska” powstało na podstawie przyjętej przez Województwo Małopolskie Strategii Rozwoju „Małopolska 2030", które stworzyło Miejski Obszar Funkcjonalny Krakowa (MOF Krakowa), uznając go za obszar strategicznej interwencji na poziomie regionalnym.

Obecnie po społecznych konsultacjach powstaje strategia rozwoju Stowarzyszenia. – Uczestnictwo w tym partnerskim projekcie daje nam kolejne nowe możliwości pozyskiwania środków UE na duże projekty przyczyniające się do rozwoju Gminy Słomniki – powiedział Burmistrz Gminy Słomniki Paweł Knafel. – Pula o jaką możemy się starać w tej perspektywie finansowej razem z pozostałymi gminami ze stowarzyszenia to co najmniej 100 mln zł.

Podobne stowarzyszenia działają już w regionie. Najbardziej znane to Metropolia Krakowska czy Aglomeracja Tarnowska. Do ich zadań również należy, między innymi, wspólne staranie się o dofinansowanie inwestycji.