Projekt realizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  w Słomnikach ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem nieruchomości zlokalizowanych w budynku przy ul. Żeromskiego 2 w Słomnikach.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 29 lutego 2024 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych:

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 01.12.2023 (poziom 2).

Więcej TUTAJ

Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w dniu 30.11.2023 (poziom 2).

Więcej TUTAJ

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń) został wywieszony na okres 21 dni- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Gminy Słomniki przeznaczonych do sprzedaży.

Miejsko-Gminne Centrum Kultury zaprasza na zimowe warsztaty w MGCK, ul. wolności 4 w Słomnikach.

24 listopada obchodzić będziemy jubileusz 10-lecia Szkoły Muzycznej I stopnia w Słomnikach. Uroczysty koncert odbędzie się w sali widowiskowej MGCK w Słomnikach o godz. 17.30.

Zarządzenie nr 127/2023 Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy Słomniki (z wyłączeniem działek nr 100/4, 100/5 i 100/6 w miejscowości Prandocin-Iły oraz terenu pod trasę S7) – etap II, w zakresie obszaru w miejscowości Prandocin- Iły, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego planu.

Zarządzenie nr 126/2023 Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Zmiany nr 5 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Słomniki, w tym uwag zgłoszonych w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Podkategorie