godło Polski

Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572) oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 w związku art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2024.551),

WOJEWODA MAŁOPOLSKI

zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 6/BS/2024 znak: WI-II.7840.30.6.2024.EL z 16.05.2024 r. o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania terenu i udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym:

 • budową Stacji Regulacyjno-Pomiarowej (SRP) oraz Stacji Pomiarowej EC (SPEC) „Kraków-Przewóz” – miasto Kraków, wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
 • budową Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) DN 700 „Skrzeszowice” – gmina Kocmyrzów-Luborzyca, wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
 • budową Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) DN 700 „Kraków-Jeziorko” – miasto Kraków, wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
 • budową śluzy nadawczo-odbiorczej (SNO) DN 700 „Wężerów” – gmina Słomniki i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
 • budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa, długość ok. 1 km wraz z niezbędną infrastrukturą (odgałęzienie DN 500);
 • budową Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) DN 500 „Kraków-Na Niwach” – miasto Kraków (wraz z przebudową układu włączeniowego w istniejący system), wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
 • budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 o długość ok. 0,1 km łączącego projektowaną stację regulacyjno-pomiarową (SRP) Kraków-Przewóz z istniejącym gazociągiem DN 500 (gazociąg połączeniowy DN 300);
 • budową kablowej linii światłowodowej (wzdłuż gazociągu DN 700) oraz budową elementów ochrony katodowej;
 • budową fragmentu linii napowietrzanej elektroenergetycznej nN (po wcześniejszej rozbiórce kolidującego istniejącego odcinka z projektowanym zamierzeniem budowlanym);
 • budową fragmentu linii napowietrzanej linii teletechnicznej (po wcześniejszej rozbiórce kolidującego istniejącego odcinka z projektowanym zamierzeniem budowlanym);
 • przebudową istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 na długości ok. 0,2 km (przebudowywany gazociąg DN 300).

Miejsce wykonywania robót budowlanych:

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim:

 1. Powiat krakowski:
  1. gmina Kocmyrzów-Luborzyca, jednostka ewidencyjna 120605_2 Kocmyrzów-Luborzyca:
   • miejscowość Czulice, obręb 0002 Czulice, działki nr 100, 124, 125, 129, 25, 26, 27, 286, 287, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 312, 344/25, 345/2, 347, 348, 349, 350, 351, 355, 356, 358, 359, 567, 568, 572, 579, 6;
   • miejscowość Goszyce, obręb 0004 Goszyce, działki nr 265/1 (265/5, 265/6)*, 265/2, 304, 305, 368;
   • miejscowość Karniów, obręb 0007 Karniów, działki nr 10, 112, 114/1, 114/2, 115/2, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 127, 128, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 147, 148, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 294, 295, 299, 30, 300, 301/2, 31, 313, 363, 364/1, 364/2, 54, 55/1, 55/2, 62, 676, 677, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 70/3, 70/4, 71, 9;
   • miejscowość Pietrzejowice, obręb 0015 Pietrzejowice, działki nr 1, 2/1, 2/2, 22, 250, 253/1, 253/2, 254, 27/1, 27/2, 28/1, 29/4, 30/2, 31/1, 32/7, 33, 36/1, 36/2, 37, 38/2, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57/1, 57/2, 58, 6/1, 6/3, 6/4, 7/5, 7/6, 7/8, 89/2, 89/3, 90, 91/16, 91/6, 92/10, 92/9, 93/1, 94/1;
   • miejscowość Rawałowice, obręb 0017 Rawałowice, działki nr 193/1, 194, 195, 196, 214, 215, 216, 217, 218/1, 218/3, 219, 224, 225, 227/2, 228/6, 228/8, 252/12, 252/8, 253, 254/10, 254/18, 254/8, 258, 259, 264, 267, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 385;
   • miejscowość Skrzeszowice, obręb 0022 Skrzeszowice, działki nr 231/1, 231/5, 231/6, 231/7, 232/1, 233/1, 233/2, 234, 235/2, 235/3, 235/4, 235/5, 235/7, 295, 298, 299, 3/1, 300 (300/1, 300/2)*, 301 (301/1, 301/2)*, 302/1, 302/2, 303, 304, 306, 317/1, 323/1, 332, 333, 334/1, 335/1, 389, 391, 392, 393/19, 399/1, 399/2, 399/3, 4, 401, 402, 407/52, 5/1;
  2. gmina Słomniki, jednostka ewidencyjna 120612_5 Słomniki:
   • miejscowość Brończyce, obręb 0001 Brończyce, działki nr 112, 122, 126, 130, 22/14, 23/3, 24/1, 24/10, 24/11, 24/13, 24/14, 24/15, 24/16, 24/17, 24/18, 24/19, 24/2, 24/3, 24/36, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7, 24/9, 27, 31/3, 32/1, 33/1, 38/5, 39/1, 39/2, 39/5, 41/2, 41/3, 41/5, 42, 43, 44, 45, 46, 66/3, 66/4, 66/6, 67/1, 67/2, 68, 69/4, 69/5, 70, 71, 72/2, 73/1, 73/5, 73/6, 74/1, 84/1, 93, 94;
   • miejscowość Czechy, obręb 0002 Czechy, działki nr 225, 258, 259, 260, 261, 262/1, 262/2, 264, 266/12, 266/13, 269, 393/2;
   • miejscowość Kępa, obręb 0006 Kępa, działki nr 153, 156/1, 156/2, 157, 159, 160, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 174, 175/1, 175/5, 176, 177, 178/2, 179/1, 179/2, 179/3, 179/5, 180, 181, 2, 205, 208, 214, 215, 220, 235, 3, 4, 46/3, 49, 5, 50/1, 50/2, 51/1, 51/2, 57/2, 60/1, 60/2, 61/2, 63/2, 64/3, 65/1, 65/2, 66, 67;
   • miejscowość Prandocin, obręb 0012 Prandocin, działki nr 100, 102, 104, 105, 107/2, 109/5, 11, 112, 114, 116, 118/1, 118/2, 120, 121, 123, 124, 125, 128/2, 129, 13/3, 130/2, 131/1, 132/1, 133, 134, 135/1, 135/2, 136/1, 136/2, 137/1, 137/2, 138, 139, 14, 140, 141/2, 142/2, 142/3, 143, 144, 145, 146, 147/1, 147/4, 15/11, 15/12, 151, 16, 17, 18, 19, 192/2, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 26, 27/2, 27/4, 28, 29/4, 30/1, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33, 338, 34/2, 340/2, 341, 342/1, 342/2, 343/1, 343/2, 344, 345, 346, 347/2, 348, 349, 35, 350, 351, 352, 353/1, 353/2, 354, 355, 356, 357, 36/2, 37, 372, 377, 378, 38, 4, 40/6, 41, 43/12, 44/1, 45/1, 46, 47, 48, 49/2, 50/1, 51/5, 52/1, 53, 54, 55, 56, 57/2, 58/1, 59, 60/2, 61/2, 62/2, 63/1, 64/2, 65, 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 7/1, 7/2, 70/1, 70/3, 71/1, 71/2, 72, 73/5, 73/9, 74, 75, 76/6, 77, 78, 80, 81, 88, 9, 90, 92/1, 92/2, 94, 96, 98;
   • miejscowość Prandocin Iły, obręb 0013 Prandocin Iły, działki nr 193/22, 193/7, 194/5, 194/6, 195/2, 300/3, 495/6, 495/7;
   • miejscowość Prandocin Wysiołek, obręb 0014 Prandocin Wysiołek, działki nr 322/1, 348, 430, 434, 442/1, 451, 452/1, 452/2, 453, 454, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 480;
   • miejscowość Trątnowice, obręb 0019 Trątnowice, działki nr 104, 105, 106, 108/2, 111, 298, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87/1, 87/2, 87/3;
   • miejscowość Waganowice, obręb 0020 Waganowice, działki nr 125/5, 126/4, 127/2, 158/2, 159/2, 160/2, 161/2, 23, 24, 25, 26, 27, 344, 346/1, 64, 66/2, 66/3, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74/7, 75/4, 75/8, 76, 78/1, 79/1, 80/3, 80/4, 81/3, 81/4, 81/6, 81/7;
   • miejscowość Wężerów, obręb 0022 Wężerów, działki nr 690, 698/1, 698/2 (698/3, 698/4)*, 699/1, 699/2, 700/3, 700/4, 701/24, 701/25, 701/26, 701/27, 701/3;
  3. Powiat proszowicki:
   1. gmina Koniusza, jednostka ewidencyjna 121401_2 Koniusza:
    • miejscowość Wronin, obręb 0028 Wronin, działki nr 28/2, 28/3, 29/1, 29/2, 29/3;
    • miejscowość Zielona, obręb 0029 Zielona, działki nr 101, 107/4, 108, 109/1, 109/3, 109/4, 137, 148, 152, 153, 156, 157, 163, 165/1, 165/2, 32/1, 32/2, 35, 36, 39/1, 41/12, 41/13, 44/1, 44/2, 45, 46, 47, 48/4, 49, 50, 51/7, 98, 99;
   2. gmina Radziemice, jednostka ewidencyjna 121406_2 Radziemice:
    • miejscowość Obrażejowice, obręb 0009 Obrażejowice, działki nr 1/2, 2, 3, 350, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8;
   3. Powiat Kraków:
    1. gmina Kraków, jednostka ewidencyjna 126103_9 Nowa Huta:
     • miejscowość Kraków, obręb 0019 NH-19, działka nr 5;
     • miejscowość Kraków, obręb 0021 NH-21, działki nr 185/3, 185/4, 186/3, 186/4, 187, 188, 197, 198, 285, 286;
     • miejscowość Kraków, obręb 0022 NH-22, działki nr 119, 120, 121, 122, 124, 127, 130, 152 (152/1, 152/2)*, 153, 19, 193/1, 193/2, 20, 200/1, 200/2, 201/1, 201/2, 203, 205, 207, 209, 21, 213, 214/1, 214/2, 23, 24, 246/2, 247/3, 247/4, 247/5, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 347/2, 348, 351/1, 352, 353, 354, 410/10, 410/6, 410/7, 410/8, 410/9, 433, 44, 443, 444, 445, 446, 448, 449, 45, 450, 46, 47, 48, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 55, 56, 57, 58, 59/1, 60, 61/1, 62;
     • miejscowość Kraków, obręb 0023 NH-23, działki nr 111, 112, 113, 118, 119, 120, 121, 122, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 212, 213, 215, 216, 217, 219/5, 221/1, 222, 223, 224, 225, 27, 3, 372/2, 374, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 396, 398, 399, 4, 400, 401, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 5, 6/2;
     • miejscowość Kraków, obręb 0024 NH-24, działki nr 113, 148, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 209/1, 210, 212, 213, 214, 215, 216, 222, 223, 234, 235, 34/1, 54, 55, 93, 94;
     • miejscowość Kraków, obręb 0035 NH-35, działki nr 113, 114, 115, 153/1, 155/1, 40, 49, 50, 52/1, 52/2, 53, 54/4, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65/14, 74/7, 75/2, 77, 78/1;
     • miejscowość Kraków, obręb 0036 NH-36, działki nr 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 12, 125, 126, 127, 13, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 215, 216, 217, 218, 219, 263, 264, 265/1, 265/2, 266, 267, 268, 269, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279, 291/2, 291/3, 291/4, 292/3, 292/4, 292/5, 292/6, 301, 302/1, 302/2, 302/3, 302/5, 303, 304/6, 316/5, 359/1, 359/10, 359/11, 359/8, 359/9, 360/49, 360/50, 360/51, 360/52, 365/3, 370, 382, 52/1, 52/2, 53, 55, 56, 57, 60, 7/4, 71/3, 77, 79, 8/4, 8/5, 8/6, 80, 81, 82, 83, 86/2, 88, 89, 9/1, 90;
     • miejscowość Kraków, obręb 0038 NH-38, działki nr 11, 12, 13, 14, 16, 18/1, 19, 20, 30, 31, 32, 35;
     • miejscowość Kraków, obręb 0039 NH-39, działki nr 108, 12, 13, 16, 17, 18, 26, 27/1, 27/2, 31, 32, 33, 34, 36/4, 38, 41, 435, 45, 46, 532, 533/4, 539, 54, 55/1, 56, 57, 65;
     • miejscowość Kraków, obręb 0040 NH-40, działki nr 100/2, 101/2, 111, 112, 115/1, 116, 118/2, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 142, 143/2, 177, 179, 180, 181, 182, 183/2, 186, 187/2, 188/2, 189, 190, 191/1, 192, 193, 194, 195, 196/1, 197, 198/1, 199/1, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208/1, 209, 210, 211, 215, 216, 218, 220, 262, 266, 292/3, 295/2, 298, 350, 351/2, 359/10, 359/11, 359/12, 359/9, 362, 365, 96, 98/2;
     • miejscowość Kraków, obręb 0042 NH-42, działki nr 39/1, 39/2, 58/1, 58/2, 59/1, 60/1, 60/2, 61, 62/1, 62/2, 63, 71, 96, 97;
     • miejscowość Kraków, obręb 0043 NH-43, działki nr 76/10, 76/13, 76/15, 76/22, 76/24, 76/25, 76/26 (76/30, 76/31)*, 76/27, 76/6, 77/5, 77/6, 79/1, 79/5, 97/1, 97/2;
     • miejscowość Kraków, obręb 0046 NH-46, działki nr 240/1, 240/3;
     • miejscowość Kraków, obręb 0060 NH-60, działki nr 158/1, 174/1, 250/1, 251/1, 252/1, 253/1, 254/1, 255/1;
     • miejscowość Kraków, obręb 0061 NH-61, działki nr 110/1, 118/1, 362/1, 363/1, 364/1, 372/1, 373/1, 374/1, 375/1, 376/1, 377/1, 378/1, 379/1, 380/1, 381/1, 382/1, 383/1, 390/23, 390/24, 390/25, 397/1, 398/1, 399/1, 400/1, 401/1, 410, 414, 65/1, 66/1, 74/1, 79/1;
    2. gmina Kraków, jednostka ewidencyjna 126104_9 Podgórze:
     • miejscowość Kraków, obręb 0108 P-108, działki nr 124/2, 127/2, 128/2, 130/3, 131/3, 132/3, 133/3, 134/3, 135/2, 136/3, 137/2, 138/2, 139/2, 145, 150, 153/2, 154, 155/3, 155/4, 156, 157/1, 157/2, 158/1, 158/2, 158/3, 159/2, 183/2, 184, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 202, 203, 204, 209, 216, 217, 218/1, 218/2, 220/1, 220/2, 221, 222/1, 222/2, 252, 253 (253/1, 253/2)*, 254 (254/1, 254/2)*, 255, 256 (256/1, 256/2)*, 257/1 (257/3, 257/4)*, 257/2 (257/5, 257/6)*, 259 (259/1, 259/2)*, 307, 308, 310, 312, 314, 315, 317, 321, 322, 325, 326, 50, 51, 52, 53, 537, 54, 543/2, 547/1, 548 (548/1, 548/2)*, 55, 558, 56, 57, 576, 577, 578, 579, 580, 581 (581/1, 581/2, 581/3)*;
     • miejscowość Kraków, obręb 0109 P-109, działki nr 10, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 71, 8/1, 8/2, 8/3, 9/3.

* Działki w nawiasach powstaną z podziałów działek ujętych w decyzji lokalizacyjnej znak: WI‑IV.747.1.11.2023 z 04.10.2023 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu (sprostowanej postanowieniem znak: WI‑IV.747.1.11.2023 z 30.11.2023 r.) z chwilą, gdy decyzja ta stanie się ostateczna. Działki te będą działkami zajętymi pod planowaną inwestycję.

Odwołanie wraz z aktami sprawy, w tym ww. decyzją Wojewody Małopolskiego, zostały przesłane w celu rozpatrzenia do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Obwieszczenie podlega publikacji :

 • na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej i w Biuletynach Informacji Publicznej:
  • Urzędu Miasta Krakowa,
  • Urzędu Miasta i Gminy Słomniki,
  • Urzędu Gminy Kocmyrzów-Luborzyca,
  • Urzędu Gminy Koniusza,
  • Urzędu Gminy Radziemice,

właściwych ze względu na lokalizację inwestycji w zakresie terminalu;

 • w prasie o zasięgu ogólnopolskim;

na podstawie art. 12 ust. 1 i 1a, w związku z art. 12 ust. 4 pkt 1 oraz art. 15 ust. 4  ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

Właścicielom i użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych decyzją, zawiadomienie o wnie­sieniu odwołania od decyzji wysyła się na adres określony w katastrze nieruchomości ze skutkiem doręczenia.

Źródło: MUW