Centrum Kultury w Słomnikach zaprasza na wakacyjne warsztaty dla Lego-fanów, warsztaty z firmą EloKids i plenerowe wycieczki w miesiącach czerwcu i lipcu.

W tym roku Gminne Zawody sportowo-Pożarnicze odbyły się na boisku sportowym w Niedźwiedziu.

tężnia

Tężnia solankowa na Rynku w Słomnikach po zimowej przerwie została uruchomiona.

strażacy biegają podczas zawodów

25 maja w sobotę strażacy ochotnicy będą sprawdzać swoje umiejętności podczas Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych w Niedźwiedziu.

radni podczas sesji

6 maja br. odbyła się I sesja nowej Rady Miejskiej w Słomnikach, podczas której wybrano Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczących, Burmistrz Gminy Słomniki oraz Radni złożyli ślubowanie.